ESIKA YA NKOMA-NZANGA NA BOBOKOLI ENGEBENE YA MOBONGISANO MWA EKOLO

Nkoma-nzanga ezali eteni ya nzebi eye eyekolaka lolenge eye esengeli kososola bato mpe kobika na bango na ekolo. Na yango ezali etando eye ezali na motuya mingo mpo ya kotonga bomoko mpe bolingo bwa ekolo o kati ya bilenge iye bazali koyekola na biteyelo mpe na biteyelo ya likolo.

MItuna mizali miye :

– Nkoma-nzanga ya Kongo ezali nini ?

-Nkoma-nzanga isengeli lizala libonza mpo na bopusani ya ekolo Kongo na lolenge nini ?

-Bakomi ya kongo esengeli basala nini mpo ya kosunga mboka emata na bokasi bya makomi mya bango ?

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *